ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕВО»

e-commerce of the future
НАШІ ПОСЛУГИ
переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕВО» як небанківська фінансова установа має свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ФК № В0000306 від 26.07.2021 року (перереєстрація), безстрокову ліцензію Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 475-рш від 16.07.2020 року та є учасником наступних платіжних систем:
- ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА «ФІНАНСОВИЙ СВІТ», платіжною організацією якої є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» (дозвіл №2 Національного банку України на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів від 16.07.2009 р.), код за ЄДРПОУ 35780941, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд.82-А, корп. Б, офіс 309;
- МІЖНАРОДНА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА «LEO», платіжною організацією якої є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ», код за ЄДРПОУ 39010283, місцезнаходження: 03148, м. Київ, пр. Леся Курбаса, буд. 2-Г.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕВО» має статус непрямого учасника міжнародних платіжних систем:
1) MasterCard International:
- відомості про міжнародну платіжну систему внесено до Реєстру 10.09.2014
- Соціально важлива платіжна система
- Ознака платіжної системи: міжнародна
- Країна: Сполучені Штати Америки
- Найменування платіжної організації: Mastercard International Incorporated
- Номер повідомлення про внесення відомостей та дата повідомлення про внесення відомостей до Реєстру платіжних систем, учасників та операторів послуг платіжної інфраструктури Національного банку України: № 27-0019/8369 від 02.02.2021 р.
2) Visa International:
- відомості про міжнародну платіжну систему внесено до Реєстру 18.12.2014
- Соціально важлива платіжна система
- Ознака платіжної системи: міжнародна
- Країна: Сполучені Штати Америки
- Найменування платіжної організації: Visa International Service Association
- Номер повідомлення про внесення відомостей та дата повідомлення про внесення відомостей до Реєстру платіжних систем, учасників та операторів послуг платіжної інфраструктури Національного банку України: № 27-0019/8369 від 02.02.2021 р.

ТОВ «ФК «ЕВО» надає послуги з переказу коштів в національній валюті – гривні на всій території України*.
*за виключенням території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів Донецької та Луганської областей, що розміщені на території проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження. тимчасово окупованих територій, що тимчасово не контролюються українською владою.

Перекази коштів з використанням реквізитів електронних платіжних засобів здійснюється також за посередництвом банків-еквайрів в рамках міжнародних платіжних систем MasterCard International та Visa International, а також внутрішньодержавної платіжної системи Національна платіжна система «Український платіжний простір» (ПРОСТІР) (карткові платіжні системи).

ТОВ «ФК «ЕВО» є агентом з розповсюдження та агентом з розрахунків банка-емітента електронних грошей "ПРОСТІР", яким виступає банк-резидент АБ «УКРГАЗБАНК», (місцезнаходження: Україна, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, код ЄДРПОУ 23697280, найменування офіційної сторінки в мережі Інтернет https://www.ukrgasbank.com/ , що є учасником - внутрішньодержавної платіжної системи Національна платіжна система «Український платіжний простір» (ПРОСТІР).

Докладніше ознайомитися з описом послуг з переказу коштів, що можуть надаватися ТОВ «ФК «ЕВО», можна за посиланням: Опис послуг з переказу коштів

З актуальним переліком отримувачів переказів (коштів), які уклали з ТОВ «ФК ЕВО» Договори про надання фінансових послуг з переказу коштів та на користь яких здійснюються перекази коштів ТОВ «ФК «ЕВО», можна ознайомитися за цим посиланням: Перелік отримувачів - суб`єктів господарювання

Послуги з переказу коштів надаються клієнтам на підставі встановлених ділових відносин та у порядку, що викладений у відповідній:
1)Публічній пропозиції (оферті) ТОВ «ФК «ЕВО» на укладення Договору про надання фінансових послуг з переказу коштів суб'єктам господарювання-отримувачам переказу та в Акцепті Публічної пропозиції (оферти) ТОВ «ФК «ЕВО» на укладення Договору про надання фінансових послуг з переказу коштів суб'єктам господарювання-отримувачам переказу: Публічна оферта для суб`єктів господарювання, форма Акцепту для юридичних осіб та форма Акцепту для фізичних осіб - підприємців;
2) Публічній пропозиції (оферті) на укладення Договору про надання фінансових послуг з переказу коштів фізичним особам: Публічна оферта про переказ коштів для ініціаторів фізичних осіб ;
3) Публічній пропозиції (оферті) на надання фінансових послуг з переказу коштів фізичним особам-отримувачам переказу: Публічна оферта про переказ коштів для отримувачів - фізичних осіб .
З вищезазначеними публічними пропозиціями ви матимете змогу ознайомитись також і на наступних веб-сайтах в мережі Інтернет: https://prom.ua/, https://shafa.ua/, https://izi.ua/, https://crafta.ua/, https://kabanchik.ua/ , https://rozetka.com.ua (по факту початку надання послуг на них).

Переказ коштів здійснюється в межах встановлених законодавством строків для здійснення міжбанківських переказів (до трьох операційних днів, якщо інший строк\термін не встановлений умовами договорів між ТОВ «ФК «ЕВО» та клієнтами) та у межах встановлених законодавством обмежень щодо суми коштів, які можуть бути переказані платником, за умови виконання ТОВ ФК «ЕВО» встановлених чинним законодавством України вимог щодо проведення належної перевірки клієнта.

Факт надання послуги з переказу коштів підтверджується розрахунковим-касовим документом (квитанцією, чеком тощо) або актом наданих послуг, або іншим документом, який відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України з питань ведення касових операцій банками України містить усі обов'язкові реквізити такого документа.

Вартість послуг з переказу коштів, що надаються ТОВ «ФК «ЕВО», зазначається:
1) для фізичних осіб до моменту внесення ним коштів \ підтвердження ініціювання переказу \ підтвердження згоди на отримання переказу (розмір комісійної винагороди не може бути більшим ніж 1000,00 грн.);
2) для суб'єктів господарювання (отримувачам переказу) у договорах, що укладені такими отримувачами переказу з ТОВ «ФК «ЕВО».
Вартість послуг з переказу коштів, що надаються ТОВ «ФК «ЕВО», залежить від виду переказу\від суми переказу\ від отримувача переказу.
З актуальними тарифами ТОВ "ФК "ЕВО" на послуги з переказу коштів для клієнтів - фізичних осіб можна ознайомитися за посиланням: Публічні тарифи для фізичних осіб - платників (ініціаторів), Публічні тарифи для фізичних осіб - отримувачів;
З актуальними тарифами ТОВ "ФК "ЕВО" на послуги з переказу коштів для клієнтів - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців можна ознайомитися за посиланням: Публічні тарифи для суб`єктів господарювання (отримувачів)

Порядок вирішення спорів між ТОВ «ФК «ЕВО» та клієнтами (користувачами послуг) щодо порядку\умов надання послуг з переказу коштів встановлюється правилами платіжних систем, учасником яких є ТОВ «ФК «ЕВО» та в рамках яких було ініційовано відповідний (спірний) переказ.
Для вирішення питань, що виникають з приводу переказів, клієнтам ТОВ «ФК «ЕВО» варто звертатися до служби підтримки ТОВ «ФК «ЕВО» шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти [email protected].

Фізична особа, акцептуючи умови відповідної публічної пропозиції ТОВ «ФК «ЕВО» погоджується на обробку ТОВ «ФК «ЕВО» її персональних даних (у тому числі: збирання, зберігання, систематизацію, зміну, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування) згідно Закону України "Про захист персональних даних" та Політики приватності ТОВ «ФК «ЕВО», з метою надання фінансової послуги (переказу коштів); на збирання цих персональних даних з будь-яких загальнодоступних джерел, на дії щодо захисту таких персональних даних, на визначення на власний розсуд ТОВ «ФК «ЕВО» доступу третіх осіб до персональних даних, а також на дії щодо надання часткового або повного права обробки цих персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, в обсязі, визначеному на їх власний розсуд, відповідно до мети \ цілі обробки.

Ознайомитись з інформацією, що передбачена вимогами ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» N 2664-III від 12.07.01 р., потенційний клієнт має можливість у додатках до відповідних публічних пропозицій ТОВ «ФК «ЕВО» та на цьому сайті.

Витяг з Внутрішніх правил про переказ коштів

Опис послуг з переказу коштів

Перелік отримувачів - суб`єктів господарювання

Публічна оферта для суб`єктів господарювання*, форма Акцепту для юридичних осіб та форма Акцепту для фізичних осіб - підприємців
Публічні тарифи для суб`єктів господарювання (отримувачів)*
*набуває чинності
- з 02.12.2021 для суб'єктів господарювання-отримувачів переказу, які з 02.12.2021 року уклали з ТОВ "ФК "ЕВО" Договір про надання фінансових послуг з переказу коштів суб'єктам господарювання-отримувачам переказу;
- з 10.12.2021 для суб'єктів господарювання-отримувачів переказу, які станом на 02.12.2021 року мають чинний Договір про надання фінансових послуг з переказу коштів суб'єктам господарювання-отримувачам переказу.

Публічна оферта про переказ коштів для ініціаторів фізичних осіб
Публічні тарифи для фіз.осіб (платників)

Публічна оферта про переказ коштів для отримувачів - фізичних осіб
Публічні тарифи для фіз.осіб (отримувачів)

Політика приватності

Умови дистанційного надання інформації фізичним особам

Архів: Документи та тарифи, що втратили чинність з 01.04.2021
Архів: Документи та тарифи, що втратили чинність з 18.06.2021
Архів: Документи та тарифи, що втратили чинність з 11.10.2021
Архів: Документи та тарифи, що втратили чинність з 08.11.2021
Архів: Документи та тарифи, що втратили чинність з 02.12.2021
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
Фінансові послуги з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, на території України* користувачам \ відвідувачам сайту https://prom.ua надаються ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕВО" як небанківською фінансовою установою, що має свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ФК № В0000306 від 26.07.2021 року (перерєстрація) та безстрокову ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту б/н від 11.01.2020 року згідно Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за № 25 від 11.01.2020 року та з урахуванням Правил про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕВО".

*за виключенням території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів Донецької та Луганської областей, що розміщені на території проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження. тимчасово окупованих територій, що тимчасово не контролюються українською владою.

Ділові відносини з укладення комплексного кредитного договору між фізичною особою-споживачем фінансових послуг та ТОВ «ФК «ЕВО», в рамках якого відкривається відновлювальна кредитна лінія, яка може бути використана на придбання товарів\робіт\послуг на електронному маркетплейсі https://prom.ua, за умови укладення кредитних договорів (індивідуальних частин), згідно яких і буде відбуватися надання кредитів (траншів), встановлюються шляхом прийняття (акцептування) фізичною особою пропозиції (оферти) ТОВ «ФК «ЕВО» (як кредитодавця) укласти комплексний Кредитний договір\індивідуальну частину Кредитного договору на викладених в ньому та в Публічних правилах про надання кредитів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕВО» умовах (електронний договір в розумінні ч. 4 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»).

Анкета-опитувальник клієнта-фізичної особи, паспорт споживчого кредиту та індивідуальна частина Кредитного договору (з усіма додатками) будуть складені та підписані у вигляді електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг", а також з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про електронну комерцію". В якості підпису споживача може використовуватись електронний підпис одноразовим ідентифікатором та\або кваліфікований електронний підпис (КЕП) споживача, що мають таку саму юридичну силу як і власноручний підпис.

Кредити надаються на умовах затверджених ТОВ «ФК «ЕВО» кредитних продуктів. Станом на сьогодні, кредити надаються згідно умов кредитного продукту «Оплата згодом»: Інформація про основні умови кредитування фізичних осіб

Детальна інформація щодо умов та порядку надання ТОВ «ФК «ЕВО» фінансових послуг із кредитування фізичних осіб викладена в Публічних правилах про надання кредитів, в індивідуальній частині комплексного Кредитного договору (типова форма 1 та типова форма 2), а щодо захисту та обробки персональних даних потенційного споживача\споживача також і у Політиці приватності та в Згоді щодо надання дозволу на обробку персональних даних.

Інформація щодо кредитного договору (договору про надання фінансових послуг) відповідно до пункту 3 частини другої статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (стисло):
а) наявність у Споживача права на відмову від договору про надання фінансових послуг: так, право наявне. Споживач має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути Кредит. Кредит може бути повернуто достроково повністю за умови сплати суми Кредиту, процентів за користування Кредитом, комісійних винагород (у разі їх наявності) та сплати Кредитодавцю нарахованої заборгованості;
б) строк, протягом якого Споживач може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору: протягом 14 календарних днів згідно та в порядку передбаченому Законом України «Про споживче кредитування» (стаття 15) та кредитним договором. Про намір відмовитися від кредитного договору Споживач повідомляє кредитодавця у письмовій формі (або у вигляді електронного документа). Протягом 7 календарних днів після цього Споживач зобов'язаний повернути Кредитодавцю суму Кредиту, та сплатити проценти за період користування ним за ставкою, встановленою Кредитним договором. Право на відмову від Кредитного договору не застосовується щодо Кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку для відмови;
в) мінімальний строк дії індивідуальної частини Кредитного договору: мінімальний строк дії Кредитного договору не застосовується. Строк, на який може бути наданий Кредит складає 14 календарних днів або 1 календарний місяць, але в будь якому випадку Кредитний договір діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за ним;
г) наявність у Споживача права розірвати чи припинити договір: таке право реалізується Споживачем шляхом повного повернення Кредиту, сплати процентів за користування Кредитом, комісійних винагород (у разі їх наявності) та сплати нарахованої заборгованості Кредитодавцю (без наявності штрафних санкцій чи інших наслідків таких дій);
ґ) порядок внесення змін та доповнень до кредитного договору: в порядку передбаченому Законом України «Про споживче кредитування» та Кредитним договором. Зміна умов індивідуальної частини Кредитного договору, що визначені частиною 1 статті 12 Закону України «Про споживче кредитування», можлива тільки за згодою Сторін. Будь-які пропозиції Кредитодавця про зміну інших умов індивідуальної частини Кредитного договору (окрім, зміни змінюваної процентної ставки, якщо вона буде застосовуватися), що визначені частиною 1 статті 12 Закону України «Про споживче кредитування», будуть здійснюватися шляхом направлення Кредитодавцем Споживачу повідомлення в такий спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення;
д) неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди Споживача фінансової послуги: забезпечена. Під час дії індивідуальної частини Кредитного договору Кредитодавець має право ініціювати зміну процентної ставки за користування Кредитом, виключно за умови підписання Сторонами відповідних змін до індивідуальної частини Кредитного договору.

Детальніше ознайомитись з інформацією, що передбачена вимогами ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» N 2664-III від 12.07.01 р., потенційний споживач має можливість у тут.

За згодою споживача ТОВ «ФК «ЕВО» має право здійснювати доступ до його кредитної історії, збирати, зберігати, використовувати та поширювати через бюро кредитних історій ТОВ "Українському бюро кредитних історій" (що знаходиться за адресою: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-д.) інформацію щодо Споживача в порядку, визначеному Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Примірник Кредитного договору (Індивідуальна частина) надсилається Позичальнику з електронної пошти ТОВ "ФК "ЕВО" [email protected]

Для вирішення питань, що виникають з приводу надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, споживачам послуг ТОВ «ФК «ЕВО» варто звертатися шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти [email protected]

Правила надання коштів у позику ТОВ "ФК "ЕВО"

Інформація про основні умови кредитування фізичних осіб

Інформація відповідно до ч.2 ст.12 Закону Про фінансові послуги

Публічні правила надання кредитів фізичним особам (загальна частина кредитного договору) з 14.06.21

Анкета-опитувальник клієнта-фізичної особи

Кредитний договір з фізичною особою (індивідуальна частина) - типова форма 1
Кредитний договір з фізичною особою (індивідуальна частина) - типова форма 2

Політика приватності


Порядок роботи зі зверненнями (скаргами) споживачів

Згода на обробку персональних даних

Умови дистанційного надання інформації фізичним особам

Архів: документи, що втратили чинність з 05.04.2021

Архів: документи, що втратили чинність з 14.06.2021

Архів: документи, що втратили чинність з 22.07.2021
ПОПЕРЕДЖЕННЯ можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обов'язків згідно з договором про споживчий кредит
ТОВ «ФК «ЕВО» попереджає потенційних споживачів/споживачів фінансових послуг про:

1.можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обов'язків згідно з договором про споживчий кредит, уключаючи прострочення виконання зобов'язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються в разі невиконання зобов'язання за договором про споживчий кредит. Деталі наведені в Інформації про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (без застави);

2. те, що порушення виконання зобов'язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію споживача та ускладнити отримання ним споживчого кредиту надалі;

3. те, що ТОВ «ФК «ЕВО» забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту;

4. те, що для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ;

5. те, що підписання Споживачем індивідуальної частини Кредитного договору передбачає його прийняття (акцепт) Публічних правил про надання кредитів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕВО» (далі – Правила) , а також передбачає надання Споживачем згоди на зазначені у Кредитному договорі умови надання споживчого кредиту;

6. те, що ТОВ «ФК «ЕВО» має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит (індивідуальна частина) тільки за згодою сторін, при цьому:

6.1. зміна умов індивідуальної частини Кредитного договору, що визначені частиною 1 статті 12 Закону України «Про споживче кредитування», можлива тільки за згодою сторін. Будь-які пропозиції ТОВ «ФК «ЕВО» про зміну інших умов індивідуальної частини Кредитного договору (окрім, зміни змінюваної процентної ставки), що визначені частиною 1 статті 12 Закону України «Про споживче кредитування», будуть здійснюватися шляхом направлення ТОВ «ФК «ЕВО» споживачу повідомлення в такий спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення;

6.2.ТОВ «ФК «ЕВО» має право ініціювати внесення змін до Правил, з урахуванням умов, вказаних у вищевказаному п.6.1.

6.3. ТОВ «ФК «ЕВО» зобов'язане повідомити споживача про свою пропозицію внести зміни до Правил не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться такі зміни. Свою пропозицію про внесення змін до Правил ТОВ «ФК «ЕВО» повідомляє споживачу шляхом розміщення електронних версій нових редакцій Правил на офіційному сайті https://fcevo.com.ua/.Повідомлення Споживача вищезазначеним способом прирівнюється до отримання ним пропозиції ТОВ «ФК «ЕВО» про внесення змін до Правил.

6.4.Якщо споживач, який отримав пропозицію про внесення змін Правил, продовжує акцептувати пропозиції ТОВ «ФК «ЕВО» укласти Кредитний договір (індивідуальна частина) в рамках комплексного Кредитного договору до дати, з якої такі зміни застосовуватимуться, такі дії засвідчують його згоду з внесенням змін до Правил та їх прийняттям. Зміни, які вносяться до Правил таким способом не потребують укладення між сторонами будь-яких додаткових договорів про внесення змін до Кредитного договору (індивідуальна частина) та\або до комплексного Кредитного договору.

6.5.У випадку не згоди споживача із пропозицією про внесення змін до Правил, споживач вправі ініціювати дострокове розірвання комплексного Кредитного договору. При цьому договір буде вважатися розірваним за умови повного повернення споживачем ТОВ «ФК «ЕВО» заборгованості за усіма діючими Кредитними договорами (індивідуальні частини), в тому числі повернення сум кредитів, комісій та/або відсотків за їх користування, комісій за управління кредитними коштами, пеней та/або штрафів за прострочення виконання/невиконання умов Кредитних договорів (індивідуальних частин) у відповідності до вимог Кредитних договорів (індивідуальних частин) в рамках комплексного Кредитного договору та вимог чинного законодавства України (далі – Заборгованість);

7. можливість споживача відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації;

8. те, що можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати. Споживач самостійно сплачує послуги з переказу коштів, а ТОВ «ФК «ЕВО» не встановлює додаткових плат за зарахування грошових коштів від споживача на свій поточний рахунок в рахунок погашення (сплати) заборгованості;

9. те, що ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов'язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит здійснюється без змін умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для споживача, за умови сплати споживачем одноразової комісії за управління кредитними коштами у зв'язку з продовженням строку кредитування, що сплачується споживачем щоразу у разі пролонгації строку дії Кредитного договору (індивідуальна частина);

10. споживачу потрібно негайно повідомляти ТОВ «ФК «ЕВО» будь-яким зручним для споживача способом про несанкціонований доступ або зміну інформації споживача в системах дистанційного обслуговування
ТОВ «ФК «ЕВО» (у разі її наявності);

11. споживач має право в будь-який момент строку дії Кредитного договору (індивідуальна частина) ініціювати дострокове розірвання Кредитного договору (індивідуальна частина)/комплексного Кредитного договору, без сплати будь-яких додаткових комісій за його дострокове розірвання. При цьому Кредитний договір (індивідуальна частина) буде вважатися розірваним за умови повної сплати споживачем заборгованості за таким Кредитним договором (індивідуальна частина), а у разі дострокового розірвання комплексного Кредитного договору - буде вважатися розірваним за умови повної сплати споживачем заборгованості за усіма діючими Кредитними договорами (індивідуальні частини).


Інформація про торговельні марки (знаки для товарів і послуг), які використовуються ТОВ "ФК "ЕВО" для надання фінансових послуг у таких платіжних системах:
- ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА «ФІНАНСОВИЙ СВІТ»;
- МІЖНАРОДНА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА «LEO»;
- міжнародна платіжна система MasterCard International (карткова платіжна система);
- міжнародна платіжна система Visa International (карткова платіжна система);
- внутрішньодержавна платіжна система Національна платіжна система «Український платіжний простір» (ПРОСТІР) карткова платіжна система).
Правовою підставою використання комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки є Договір від 24.06.2021 року між Установою та компанією "Розетка Лімітед" (юридична особа, що створена за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер HE 308918, з місцезнаходженням за адресою: Креонтос, 3, Флет/Офіс 103, Лікавітос, 1077, Нікосія, Кіпр).

ЛІЦЕНЗІЇ
ПРО КОМПАНІЮ
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

Найменування:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕВО"
Скорочене найменування:
ТОВ "ФК "ЕВО"
Код ЄДРПОУ:
43170392
Місцезнаходження:
02121, м.Київ, Дарницький район, Харківське шосе, будинок 201–203, літера 4Г, приміщення 14
Поштова адреса:
02121, м.Київ, Дарницький район, Харківське шосе, будинок 201–203, літера 4Г, приміщення 14
Фактична адреса місця провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг:
02121, м. Київ, Дарницький район, Харківське шосе, будинок 201–203, літера 4Г, приміщення 14
Код території за КОАТУУ:
8036300000 — Дарницький район міста Києва
Телефон:
+38 (044) 390-02-38
Email:
[email protected]

Відомості про державну реєстрацію такої фінансової установи в Єдиному державному реєстрі:
дата та номер запису про державну реєстрацію юридичної особи: 12.08.2019 за № 10651020000031218

Безкоштовний пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search

ВІДОМОСТІ ПРО СТРУКТУРУ ВЛАСНОСТІ ТА ВЛАСНИКІВ ІСТОТНОЇ УЧАСТІ
1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи:

ТЕМАНІЯ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛТД, ГРІВА ДІДЖЕНІ, БУД. 115, ТРАЙДЕНТ СЕНТР, 3101, ЛІМАСОЛ, КІПР
(TEMANIA ENTERPRISES LIMITED (Griva Digeni, 115, Trident Сеntеr, 3101, Limassol, Cyprus)

Частка внеску до статутного фонду (%.): 100

2. Відомості про фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи):

- Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи — Чечоткін Владислав Володимирович, 29.09.1978 року народження, Україна, опосередковане володіння - 29,964%;

- Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи — Чечоткіна Ірина Геннадіївна, 03.06.1979 року народження, Україна, опосередковане володіння - 29,964%.

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності

Відомості про власників істотної участі

Схематичне зображення структури власності

Архів: попередня структура ФК ЕВО
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
  • загальні збори учасників Товариства;
  • наглядова рада Товариства не утворювалася;
  • одноосібний виконавчий орган Товариства — директор Богатирьов Дмитро Олегович.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ
Відокремлені підрозділи відсутні.

Перелік пунктів надання фінансових послуг
(функціональні структурні підрозділи, що не мають статусу відокремлених підрозділів)
ВІДОМОСТІ ПРО СТАН КОМПАНІЇ
Провадження у справі про банкрутство не порушувалося, процедура санації фінансової установи не застосовується, рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалося.
ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
Кожен споживач фінансових послуг ТОВ "ФК "ЕВО" має право звернутися до ТОВ "ФК "ЕВО" як надавача фінансових послуг, а ТОВ "ФК "ЕВО" зобов'язане розглянути його у належний строк.

Загальний порядок вирішення спорів передбачає, що усі суперечки щодо наданих ТОВ "ФК "ЕВО" фінансових послуг мають вирішуватися користувачами шляхом переговорів відповідно до процедур, встановлених правилами надання фінансових послуг, стосовно яких виникла суперечка, за участю ТОВ "ФК "ЕВО".

Нижче Ви можете знайти більше інформації про механізм захисту прав споживчачів фінансових послуг
ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
На випадок, якщо клієнт\споживач фінансових послуг ТОВ «ФК «ЕВО» вважає, що з боку ТОВ «ФК «ЕВО» мало місце порушення його прав та охоронюваних законом інтересів, то такому клієнту\споживачу, найперше – варто звернутися безпосередньо до ТОВ «ФК «ЕВО» (досудове врегулювання спору) шляхом:
- відправлення (надсилання) поштою на адресу місцезнаходження (поштову адресу) ТОВ «ФК «ЕВО» письмово звернення (скарги\пропозиції\зауваження тощо) 02121, м. Київ, Харківське шосе, буд. 201-203, літера 4Г, приміщення 14;
- відправлення (надсилання) звернення (скарги\пропозиції\зауваження тощо) електронною поштою на адресу: [email protected];
- усного звернення (особисто) безпосередньо до Директора ТОВ «ФК «ЕВО»
Д.О. Богатирьова або за допомогою засобів телефонного зв'язку за номером телефону: +38 (044) 390-02-38 (по Україні та з-за кордону згідно з тарифами операторів)

З Порядком роботи зі зверненнями (скарг) споживачів у ТОВ «ФК «ЕВО» Ви маєте можливість ознайомитись за цим посиланням.

Клієнтам\споживачам вдається швидко вирішити ситуацію або отримати роз'яснення вже на цьому рівні.

Якщо питання не вдалося вирішити, клієнт\споживач може звернутися до Національного банку України. Найзручніші та найбезпечніші канали – онлайн-форма на вебсайті, електронна пошта [email protected] та контакт-центр 0 800 505 240. У зверненні важливо розповісти суть питання, вказати установу, якої стосується звернення, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання та електронну пошту клієнта\споживача.

Звертаємо увагу, що на офіційному сайті Національного банку України у розділі «Захист прав споживачів» (https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection) споживачі фінансових послуг мають можливість детально ознайомитися зі своїми правами та можливостями, в т.ч., але не виключно, ознайомитися з різноманітними інструкціями для споживачів.

На випадок, коли клієнт\споживач не отримав належної відповіді та\або вирішення питання, має право скористатись правом на судовий захист прав споживачів фінансових послуг. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів. Право на судовий захист може бути реалізовано шляхом подання позовів до суду: позови до юридичних осіб пред'являються в суд за їхнім місцезнаходженням згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або за місцем заподіяння шкоди, або позови про захист прав споживачів можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору.
Реквізити органів з питань захисту прав споживачів
Національний банк України:

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9
Телефон для довідок: (044) 253-01-80
Факс: (044) 230-20-33, (044) 253-77-50
контакт-центр: 0 800 505 240
Офіційний сайт: bank.gov.ua

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів (Держпродспоживслужба):

Адреса: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1
Контактний телефон (Call-центр): (044) 364 77 80
Офіційний сайт: dpss.gov.ua
Електронна адреса [email protected]

Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві

Адреса: 04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 10/8
e-mail: [email protected]

Права споживачів фінансових послуг, закріплені Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 № 2664-III
Стаття 12. Право клієнта на інформацію

1. Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності фінансової установи. Фінансові установи зобов'язані на вимогу клієнта в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", надати таку інформацію:

відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов'язковому оприлюдненню;перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів;перелік послуг, що надаються фінансовою установою;ціну/тарифи фінансових послуг;кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п'ять відсотків;іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України.
2. Фінансова установа до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги додатково надає йому інформацію про:

фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги;правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.
3. Інформація, що надається клієнту, повинна забезпечувати правильне розуміння суті фінансової послуги без нав'язування її придбання.

4. Фінансова установа під час надання інформації клієнту зобов'язана дотримуватися вимог законодавства про захист прав споживачів.

Стаття 12-1. Розкриття інформації

1. Фінансові установи повинні розкривати:

фінансову та консолідовану фінансову звітність, яка складається та подається відповідно до законодавства;звіт про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі акціонерних товариств), що складається відповідно до вимог цього Закону, законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, і подається:
- акціонерам фінансової установи;
- органам, які відповідно до закону здійснюють нагляд за діяльністю відповідної фінансової установи, разом з річною звітністю;звітні дані (інші, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), що складаються та подаються відповідно до вимог законів з питань регулювання ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг;інформацію, що надається клієнтам відповідно до статті 12 цього Закону.
2. Фінансові установи, утворені у формі акціонерних товариств, додатково розкривають інформацію як емітенти відповідно до вимог законодавства про цінні папери.

3. Фінансові установи повинні під час розкриття інформації дотримуватися вимог законодавства про мови.

4. Фінансові установи, нагляд за діяльністю яких здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повинні також розкривати шляхом розміщення на безоплатній основі в її загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на власних веб-сайтах (веб-сторінках) в обсязі та порядку, встановлених зазначеною комісією, таку інформацію:

повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи;перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою;відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою);відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи;відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи;відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі;річну фінансову та консолідовану фінансову звітність;відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи;рішення про ліквідацію фінансової установи;іншу інформацію про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону.
5. Фінансові установи забезпечують доступність інформації, розміщеної на власних веб-сайтах (веб-сторінках) відповідно до частини четвертої цієї статті, не менше ніж за останні три роки.
форма Повідомлення про порушення
Шановні відвідувачі та працівники ТОВ «ФК «ЕВО»,

Якщо Ви маєте інформацію/факти, що стосуються випадків порушення або можливого порушення вимог законодавства (а для працівників ТОВ «ФК «ЕВО», додатково, інформацію/факти, що стосуються випадків порушення або можливого порушення внутрішніх процедур) у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення працівниками ТОВ «ФК «ЕВО» (посилання на Закон), за наявності у Вас обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомте про ці факти Керівника або Відповідального за проведення фінансового моніторингу ТОВ «ФК ЕВО».
Інформація в повідомленні має стосуватися конкретних працівників /конкетних фінансових операцій ТОВ «ФК «ЕВО» та містити фактичні дані про порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, які можуть бути перевірені.

Дякуємо Вам за співпрацю!

форма для звернення на ім`я директора Богатирьова Дмитра Олеговича:
повідомити директора про порушення

форма для звернення на ім`я відповідального за проведення фінансового моніторингу:
повідомити відповідального про порушення

НАДІШЛІТЬ СВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
Контакти та графік роботи
Номер контактного телефону ТОВ «ФК «ЕВО»: +38 (044) 390-02-38
(по Україні та з-за кордону згідно з тарифами операторів)

Адреса місцезнаходження та поштова адреса ТОВ «ФК «ЕВО»: 02121,
м. Київ, Харківське Шосе, будинок 201-203, літера 4Г, приміщення 14

Адреса корпоративної електронної поштової скриньки ТОВ «ФК «ЕВО» [email protected]

Графік роботи офісу ТОВ "ФК "ЕВО" за адресою м. Київ, Харківське шосе, будинок 201-203, літера 4Г, приміщення 14:

Робочі дні: пн-пт
Вихідні дні: сб-нд
Робочі години: з 09:00 до 18:00
Перерва: з 13:00 до 14:00
(на період дії карантину графік роботи може бути змінено)
Made on
Tilda