ТОВ ФК "ЕВО"

ФІНАНСОВА ПЛАТІЖНА ПОСЛУГА З ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ БЕЗ ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕВО» як небанківський надавач фінансових платіжних послуг, що має видану Національним банком України ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку № 21/773-рк від 29.04.2023 та 29 квітня 2023 року включений до Реєстру платіжної інфраструктури зі статусом платіжної установи (гіперпосилання, що забезпечує перенаправлення (відсилання) на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити такі відомості) є учасником наступних платіжних систем:
● ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА «ФІНАНСОВИЙ СВІТ», платіжною організацією якої є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» (дозвіл №2 Національного банку України на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів від 16.07.2009 р.), код за ЄДРПОУ 35780941, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Межигірська, буд.82-А, корп. Б, офіс 309; дата включення до Реєстру платіжної інфраструктури 29 квітня 2023 року (гіперпосилання, що забезпечує перенаправлення (відсилання) на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити такі відомості)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕВО» має статус непрямого учасника міжнародних платіжних систем:
MasterCard International:● Відомості про міжнародну платіжну систему внесено до Реєстру 10.09.2014 (гіперпосилання, що забезпечує перенаправлення (відсилання) на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити такі відомості);● Соціально важлива платіжна система;● Ознака платіжної системи: міжнародна;● Країна: Сполучені Штати Америки;● Найменування платіжної організації: Mastercard International Incorporated;● Номер повідомлення про внесення відомостей та дата повідомлення про внесення відомостей до Реєстру платіжних систем, учасників та операторів послуг платіжної інфраструктури Національного банку України: № 27-0019/8369 від 02.02.2021 р.
Visa International:● Відомості про міжнародну платіжну систему внесено до Реєстру 18.12.2014 (гіперпосилання, що забезпечує перенаправлення (відсилання) на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити такі відомості);● Соціально важлива платіжна система;● Ознака платіжної системи: міжнародна;● Країна: Сполучені Штати Америки;● Найменування платіжної організації: Visa International Service Association;● Номер повідомлення про внесення відомостей та дата повідомлення про внесення відомостей до Реєстру платіжних систем, учасників та операторів послуг платіжної інфраструктури Національного банку України: № 27-0019/8369 від 02.02.2021 р.

Перелік платіжних послуг, на надання яких має право ТОВ «ФК «ЕВО» як небанківський надавач платіжних послуг, а також інформація щодо платіжної послуги яку небанківський надавач платіжних послуг зобов'язаний надавати користувачу відповідно до пунктів 3-6, 8 частини першої статті 30 Закону України «Про платіжні послуги», надається/розкривається користувачу у цьому розділі вебсайту та/або у Публічному договорі про надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та /або в Публічній пропозиції (оферті) ТОВ «ФК «ЕВО» на укладення Договору про надання фінансових платіжних послуг суб’єктам господарювання (в т.ч. у додатках/невід’ємних частинах до перелічених договорів).

ТОВ «ФК «ЕВО» надає послуги з переказу коштів в національній валюті – гривні на всій території України*.*за виключенням території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, а також ряду населених пунктів, що розміщені на території/в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) і які відповідно тимчасово не контролюються українською владою.
Перекази коштів з використанням реквізитів електронних платіжних засобів здійснюється також за посередництвом банків-еквайрів в рамках міжнародних платіжних систем MasterCard International та Visa International (карткові платіжні системи).ТОВ «ФК «ЕВО» під час надання платіжних послуг для забезпечення збереження коштів користувачів / проведення заходів, спрямованих на запобігання невиконанню або неналежному виконанню платіжних операцій, користується послугами: - банків-еквайрів:АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», код ЄДРПОУ 14305909;АТ «ОЩАДБАНК», код ЄДРПОУ 09322277;АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570;АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829.- технологічного оператора платіжних послуг: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УАПРОМ» відомості про якого як технологічного оператора платіжних послуг внесені Національним банком України до Реєстру платіжної інфраструктури (Повідомлення Національного банку України про внесення відомостей до Реєстру платіжної інфраструктури № 27-0018/4113 від 27.01.2020 року), місцезнаходження: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 201-203, літера 4Г, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36507036.
Докладніше ознайомитися з описом послуг з переказу коштів, що можуть надаватися ТОВ «ФК «ЕВО», можна за посиланням: Опис послуг з переказу коштів
З актуальним переліком отримувачів переказів (коштів), які уклали з ТОВ «ФК ЕВО» Договори про надання фінансових послуг з переказу коштів та на користь яких здійснюються перекази коштів ТОВ «ФК «ЕВО», можна ознайомитися за цим посиланням: Перелік отримувачів - суб`єктів господарювання.
Послуги з переказу коштів надаються користувачам/клієнтам на підставі встановлених ділових відносин та у порядку, що викладений у відповідних:1. Публічній пропозиції (оферті) ТОВ «ФК «ЕВО» на укладення Договору про надання фінансових платіжних послуг суб’єктам господарювання та в Акцепті до Публічної пропозиції (оферти) ТОВ «ФК «ЕВО» на укладення Договору про надання фінансових платіжних послуг суб’єктам господарювання: Публічна оферта для суб'єктів господарювання , форма Акцепту для юридичних осіб, Акцепт для неприбуткових організацій та форма Акцепту для фізичних осіб - підприємців;2. Публічному договорі про надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку ініціаторам: Публічної оферти про переказ коштів для ініціаторів. Додатки:Форма платіжної інструкції на переказ готівки, що є невід’ємною частиною Публічного договору про надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку ТОВ «ФК «ЕВО» та надається користувачем до ТОВ «ФК «ЕВО» як відповідному учаснику платіжної системи ВПС «ФІНАНСОВИЙ СВІТ», згідно порядку та зразку, визначеному правилами ВПС «ФІНАНСОВИЙ СВІТ».Форма платіжної інструкції на видачу готівки, що є невід’ємною частиною Публічного договору про надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку ТОВ «ФК «ЕВО» та надається користувачем до ТОВ «ФК «ЕВО» як відповідному учаснику платіжної системи ВПС «ФІНАНСОВИЙ СВІТ», згідно порядку та зразку, визначеному правилами ВПС «ФІНАНСОВИЙ СВІТ».
З вищезазначеними публічними пропозиціями ви матимете змогу ознайомитись також і на наступних веб-сайтах в мережі Інтернет: https://rozetka.com.ua/, https://prom.ua/, https://bigl.ua/, https://shafa.ua/, https://izi.ua/, https://crafta.ua/, https://rozetka.travel/, https://vchasno.com.ua, https://shop.brave.ua, https://rumka.online/, https://ua.meest.com/, https://helpvolunteer.com.ua/ (по факту початку надання послуг на них).
Переказ коштів здійснюється /виконується у встановлені платіжною системою строки (максимальний час виконання платіжних операцій) - до трьох банківських (операційних) днів, якщо інший строк\термін не встановлений умовами договорів між ТОВ «ФК «ЕВО» та клієнтами-суб’єктами господарювання (з врахуванням встановлених законодавством обмежень щодо суми коштів, які можуть бути переказані платником, за умови виконання ТОВ ФК «ЕВО» встановлених чинним законодавством України вимог щодо проведення належної перевірки клієнта).
Факт надання послуги з переказу коштів підтверджується розрахунковим-касовим документом (квитанцією, чеком тощо) або актом наданих послуг, або іншим документом, який відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України з питань ведення касових операцій банками України містить усі обов'язкові реквізити такого документа.

ТОВ «ФК «ЕВО» приймає платіжні інструкції та інші розпорядження користувача в операційний час протягом операційного дня, який:- для ініціювання платником/ініціатором платіжних операцій на вебсайтах встановлено з 00 години 00 хвилин 00 секунд за київським часом до 23 години 59 хвилин 59 секунд за київським часом поточної доби;- для ініціювання платником/ініціатором платіжних операцій у пунктах надання фінансових послуг ТОВ «ФК «ЕВО» встановлено згідно графіку роботи відповідного пункту надання фінансових послуг ТОВ «ФК «ЕВО» ;- для ініціювання платником-суб’єктом господарювання платіжної операції, шляхом подання Реєстру виплат встановлено з 00 години 00 хвилин 00 секунд за київським часом до 23 години 59 хвилин 59 секунд за київським часом поточної доби; - для виконання платіжних операцій на користь отримувача встановлено з 00 години 00 хвилин 00 секунд за київським часом до 23 години 59 хвилин 59 секунд за київським часом поточної доби, при цьому цей діапазон може бути скорегований операційним днем банку, який становить з 9.00 до 17.00 з понеділка по четвер, та з 9.00 до 16.00 у п’ятницю.

Ліміти (обмеження) використання платіжних інструментів (платіжних карток) для ініціювання безготівкових переказів з використанням реквізитів платіжних карток у пунктах надання фінансових послуг та/або на веб-сайтах в мережі Інтернет встановлюються банками-емітентами/банками-еквайрами/платіжними системами, зокрема але не виключно:- максимальна сума переказів по одній платіжній картці протягом одного календарного дня може складати від 29 999 до 400 000 гривень;- максимальна сума переказів по одній платіжній картці протягом місяця може складати від 149 999,99 до 500 000 гривень;- максимальна кількість переказів по одній платіжній картці протягом одного календарного дня може складати від 2 до 30 операцій.

Користувач має вжити належні заходи для запобігання втрати/крадіжки конфіденційної інформації та\або інформації, що має статус таємниці надавача платіжних послуг, в тому числі паролів/кодів, отриманих від ТОВ «ФК «ЕВО», надійно зберігати портативний пристрій з встановленою SIM-карткою мобільного номеру телефону, на який здійснюється надсилання паролів/кодів, не передавати його у користування третім особам, а також негайно звертатись до мобільного оператора для блокування SIM-картки мобільного номеру телефону у разі її втрати, не повідомляти інформацію, яка дає змогу ініціювати платіжні операції через ТОВ «ФК «ЕВО» третім особам, в тому числі, але не виключно, якщо ці особи представляються працівниками ТОВ «ФК «ЕВО», за виключенням звернення користувача безпосередньо до ТОВ «ФК «ЕВО», органів державної влади.

Контактування з ТОВ "ФК "ЕВО" з приводу переказів:Якщо користувачу стало відомо про факти шахрайства/підозри на здійснення шахрайських дій з використанням послуг ТОВ «ФК «ЕВО»/дії, як мають ознаки шахрайства з платіжними даними/персональними даними/ індивідуальною обліковою інформацією користувача, та/або користувач втратив платіжну картку та/або заблокував її з причин підозр щодо несанкціонованого доступу третіх осіб, про дзвінки/SMS-повідомлення/повідомлення, надіслані у месенджери тощо від третіх осіб щодо намагання отримати інформацію, яка дає змогу ініціювати платіжні операції через ТОВ «ФК «ЕВО», користувач має негайно повідомити про це ТОВ «ФК «ЕВО», шляхом надсилання електронного листа на поштову скриньку au.moc.yapove%40troppusmoce. Користувач повинен вказати прізвище ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків, контактний номер телефону та описати ситуацію, що виникла\про яку стало відомо. У найкоротші терміни працівники ТОВ «ФК «ЕВО» відреагують на звернення з метою вирішення проблеми.Користувач взаємодіє з ТОВ «ФК «ЕВО» у разі здійснення неакцептованих, помилкових, неналежних платіжних операцій, шляхом звернення користувача до ТОВ «ФК «ЕВО» з відповідною заявою/заявою за відшкодуванням збитків, завданих у результаті платіжних операцій, проведених ТОВ «ФК «ЕВО», поданою в письмовій формі до пункту надання фінансових послуг, в якому така платіжна операція була ініційована/на адресу місцезнаходження ТОВ «ФК «ЕВО» та/або через Службу підтримки шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти au.moc.yapove%40troppus або за контактним телефоном, що вказаний на квитанції.

Вартість послуг з переказу коштів, що надаються ТОВ «ФК «ЕВО», зазначається:1. Для фізичних осіб до моменту внесення ним коштів \ підтвердження ініціювання переказу \ підтвердження згоди на отримання переказу (розмір комісійної винагороди не може бути більшим ніж 1000,00 грн.);2. Для суб'єктів господарювання (отримувачам переказу) у договорах, що укладені такими отримувачами переказу з ТОВ «ФК «ЕВО».Вартість послуг з переказу коштів, що надаються ТОВ «ФК «ЕВО», залежить від виду переказу\від суми переказу\ від отримувача переказу.
З актуальними тарифами ТОВ "ФК "ЕВО" на послуги з переказу коштів для клієнтів - фізичних осіб можна ознайомитися за посиланням: Публічні тарифи для фізичних осіб - платників (ініціаторів)З актуальними тарифами ТОВ "ФК "ЕВО" на послуги з переказу коштів для клієнтів - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців можна ознайомитися за посиланням: Публічні тарифи для суб'єктів господарювання (отримувачів)
Порядок вирішення спорів між ТОВ «ФК «ЕВО» та клієнтами (користувачами послуг) щодо порядку\умов надання послуг з переказу коштів встановлюється правилами платіжних систем, учасником яких є ТОВ «ФК «ЕВО» та в рамках яких було ініційовано відповідний (спірний) переказ.
Для вирішення питань, що виникають з приводу переказів, клієнтам ТОВ «ФК «ЕВО» варто звертатися до служби підтримки ТОВ «ФК «ЕВО» шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти au.moc.yapove%40troppus.
Фізична особа, акцептуючи умови відповідної публічної пропозиції ТОВ «ФК «ЕВО» погоджується на обробку ТОВ «ФК «ЕВО» її персональних даних (у тому числі: збирання, зберігання, систематизацію, зміну, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування) згідно Закону України "Про захист персональних даних" та Політики приватності ТОВ «ФК «ЕВО», з метою надання фінансової послуги (переказу коштів); на збирання цих персональних даних з будь-яких загальнодоступних джерел, на дії щодо захисту таких персональних даних, на визначення на власний розсуд ТОВ «ФК «ЕВО» доступу третіх осіб до персональних даних, а також на дії щодо надання часткового або повного права обробки цих персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, в обсязі, визначеному на їх власний розсуд, відповідно до мети\цілі обробки.
Ознайомитись з інформацією, що передбачена вимогами ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» N 2664-III від 12.07.01 р., потенційний клієнт має можливість у додатках до відповідних публічних пропозицій ТОВ «ФК «ЕВО» та на цьому сайті.

● Витяг з Внутрішніх правил про переказ коштів;● Опис послуг з переказу коштів;● Перелік отримувачів - суб`єктів господарювання;Публічна оферта для суб'єктів господарювання, форма Акцепту для юридичних осіб, форма Акцепту для неприбуткових організацій та форма Акцепту для фізичних осіб - підприємців;● Публічні тарифи для суб'єктів господарювання (отримувачів);● Публічна оферта про переказ коштів для ініціаторів;● Публічні тарифи для фіз.осіб (платників);● Політика приватності;● Публічні офіційні умови проведення акції ТОВ «ФК «ЕВО» «Еквайринг без переплат» з 01.06.2022; (редакція умов акції до змін) Редакція Умов, що набуде чинності з 01.11.2023● Правила використання кваліфікованих електронних підписів клієнтами - суб'єктами господарювання 

Архів тарифів, що втратили чинність:● Архів: Документи та тарифи, що втратили чинність з 01.04.2021● Архів: Документи та тарифи, що втратили чинність з 18.06.2021● Архів: Документи та тарифи, що втратили чинність з 11.10.2021● Архів: Документи та тарифи, що втратили чинність з 08.11.2021● Архів: Документи та тарифи, що втратили чинність з 02.12.2021● Архів: Документи та тарифи, що втратили чинність з 14.02.2022● Архів: Документи та тарифи, що втратили чинність з 17.03.2022 ● Архів: Документи та тарифи, що втратили чинність з 01.05.2022● Архів: Документи та тарифи, що втратили чинність з 30.05.2022 ● Архів: Документи та тарифи, що втратили чинність з 20.06.2022● Архів: Документи та тарифи, що втратили чинність з 14.07.2022● Архів: Документи та тарифи, що втратили чинність з 21.07.2022 ● Архів: Документи та тарифи, що втратили чинність з 01.09.2022● Архів: Документи та тарифи, що втратили чинність з 10.10.2022● Архів: Документи та тарифи, що втратили чинність з 13.10.2022● Архів: Документи та тарифи, що втратили чинність з 07.11.2022● Архів: Документи та тарифи, що втратили чинність з 01.12.2022 ● Архів: Документи та тарифи, що втратили чинність з 03.03.2023 ● Архів: Документи та тарифи, що втратили чинність з 31.03.2023● Архів: Документи та тарифи, що втратили чинність з 08.05.2023 ● Архів, Документи та тарифи, що втратили чинність з 01.07.2023● Архів: Документи та тарифи, що втратили чинність з 01.09.2023